Ajankohtaista

VUOSIKOKOUS 18.7.

Kotkajärven kehittämis- ja suojeluyhdistyksen vuosikokous pidetään torstaina 18.7. kello 17 alkaen. Paikkana tuttu Niemikotkan lasiterassi. Luvassa kahvia, tapaamisia ja lisätietoa Kyläturvallisuus-hankkeemme toimista.

---------------------------------------

Vastaathan turvallisuuskyselyyn

Aihe: Kysely vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille turvallisuusasioista Kotkajärvellä

Kyselyyn tästä!

Kartoitamme kotkajärveläisten ajatuksia ja tietämystä turvallisuusasioista. Kyselypohjan saimme valmiina Suomen Kylät ry:ltä, joka haluaa laajemminkin kuulla Suomen kylillä liikkuvien ääntä.

Vastausten perusteella voimme Kotkajärven alueella yhdessä miettiä, mihin ongelmiin meidän tulisi keskittyä, ja millaisia ratkaisuehdotuksia olisi mahdollista saada edistettyä.

Toivomme kyselyn avulla myös voivamme välittää tietoa eteenpäin: kaupungille, pelastusviranomaisille, OmaHämeelle. Jokainen vastaus on meille arvokas, ja toivomme mahdollisimman monen asukkaan ja vapaa-ajan asukkaan miettivän asioita.

Eri ikäisillä ihmisillä voi olla ihan eri näkökulmat ja toiveet, joten kerro sinä omat ajatuksesi yhteiseksi hyväksi. Muistathan vinkata kyselylinkistä myös nuorisollenne.

Linkki sähköiseen kyselyyn löytyy tästä.

Nuoria tulemme tvoittelemaan Instagramin kautta. Muutamia paperisiakin lomakkeita löytyy aikanaan kylätornien laatikoista. Jos vastaat paperilla, palautathan lomakkeen kuoressa Pia Niemikotkan postilaatikkoon, Kotkajärventie 1367 (punainen laatikko).

Vastaa kyselyyn 31.7.2024 mennessä.

Vastauksista koostamme yhteenvetoa jatkotoimenpiteiden pohjaksi. Tuloksia saatetaan hyödyntää myös maaseututukijoiden verkostossa osana laajempaa tutkimusmateriaalia, sekä Hämeen Kylät ry:n mahdollisissa yhteisponnisteluissa hämäläisten kylien hyväksi.

Kiitos!

Kotkajärven Kehittämis- ja suojeluyhdistys ry:n hallitus,
yhteistyössä Suomen Kylät ry, Hämeen Kylät ry ja Etelä-Karjalan Kylät ry

----------------------------------------

Tukihakemus hyväksytty!

Kotkajärven kehittämis- ja suojeluyhdistys ry:lle on myönnetty LEADER –tukea Kotkajärven kyläturvallisuuden kehittämisen investoinnit -hankkeelle. Hankkeen myötä yhdistys käynnistää teemavuodet

"Terveys ja turvallisuus Kotkajärvellä 2024-2025".

Moottorina toimii yhdistyksen hallitus, mutta mukaan halutaan kaikki alueen vaki- ja vapaa-ajan asukkaat. Mistä on kysymys? Mitä aiomme tehdä?

Kotkajärvi on vapaa-ajan asumisen keskittymä ja vakiasumisen kylä Länsi-Kalvolan metsäisellä Tammelan ylängöllä. Kotkajärven kehittämis- ja suojeluyhdistyksessä on 80 jäsentä ja järvellä toistasataa mökkiä. Matkaa Iittalaan tulee 10-23 km riippuen siitä, missä päin järveä on.

Kotkajärvi kuuluu niihin Hämeenlinnan alueisiin, missä voi muuttaa vapaa-ajan asuntonsa vakiasunnoksi. Teemavuosina haluamme kiinnittää huomiota erityisesti Kotkajärven alueen turvallisuuteen ja itsekunkin terveyteen.

Lisääntyneet myrskyt, lumipyryt ja ukkoset motittavat helposti asukkaita. Ambulanssi ja poliisi ovat kotkajärveläisten kannalta hädän tullen kaukana. Tutut ihmiset lisäävät turvallisuuden tuntuja ja auttavat tarvittaessa.

 Hankkeella hankitaan 2kpl sydäniskureita, ja perehdytetään asukkaat niiden käyttöön.

 Hankkeen rinnalla toteutamme kyselyn turvallisuuteen liittyvistä asioista ja toiveista Kotkajärven alueella

 Toteutamme kylän turvapuhelimen, jonka avulla varmistetaan hajallaan järven ympärillä asuvien avun saanti hätätilanteissa

 Hankimme Kotkajäventieltä purettujen tievalojen tilalle muutamia aurinkokennovalaisimia testikäyttöön

 Hankimme aineet ja kunnostamme talkoilla yhdistyksen 20 vuotta vanhan laavun vuotavan katon

 Hankimme aineet ja korjaamme laavulta Pirttikoskelle johtavan patikkareitin ojien sillat.

Lisäinfoa Kotkajärven kehittämis- ja suojeluyhdistys ry:n vuosikokouksessa.
Aika: 18.7.2024 klo 17.00
Paikka: Niemikotkantie 348, lasiterassi
Yhdistys tarjoaa kahvit!

Vieraaksemme saapuu Kalvolan VPK alustamaan Kotkajärven alueen pelastustoimesta. Tule kuulemaan ja keskustelemaan kaikille tärkeästä teemasta!

Tervetuloa mukaan kaikki vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat! Tervetuloa mukaan nuoret ja uudet kotkajärveläiset!

Löydät meidät myös facebookista ryhmästä Kalvolan Kotkajärvi Tervetuloa mukaan toimintaan ja teemavuosien toimenpiteisiin!

Kotkajärven kehittämis- ja suojeluyhdistys ry:n hallitus

Muista jäsenmaksu, 20 euroa!

HÄMEENLINNAN SEUDUN OSUUSPANKKI FI09 5680 4420 0180 28

Kirjoita viestikenttään nimesi ja osoitteesi!