Kotkajärven kehittämis- ja suojeluyhdistys ry.

Infokirje tulossa - tässä sähköisenä!

Kevään aikana kolahtaa postiluukkuihin tuore infokirje Kotkajärvestä ja yhdistyksen toiminnasta. Tästä linkistä pääset kuitenkin jo nyt tarkastelemaan sitä. (Jos kirje näkyy hassusti vinossa, paina hiiren oikeaa näppäintä ja valitse "kierrä vastapäivään").

Hallitus koolla Oodissa

Hallitus piti kokousta Helsingin keskustakirjasto Oodissa 17. tammikuuta.

Tärkeimpänä asiana oli esillä järven kunnossapito ja kohtuullisen hyvän vesitilanteen ylläpitäminen. Järven kunnostustoimiin on päätetty hakea EU-tukea. Tästä kerrotaan tarkemmin hankkeen edetessä.

Kokouksessa lyötiin lukkoon myös kesän tärkeitä päivämääriä. Muutokset ovat mahdollisia, mutta näillä näkymin vuosikokous pidetään tänä vuonna sunnuntaina heinäkuun 21. päivänä. Venetsialaisiakin pyritään viettämään ja niiden ajankohtahan on aina elokuun viimeisenä lauantaina, joka tänä vuonna sattuu 31. päivälle.

Tapahtumista tarkempia aikoja sekä paikkoja täällä nettisivulla sekä facebookissa!

VUOSIKOKOUS 2018

Aika: 28.7.2018 klo 13.00
Paikka: Niemikotka, Niemikotkantie 348, Kotkajärvi

YLEISKESKUSTELU

Ennen varsinaista vuosikokousta käytiin vapaata keskustelua Kotkajärven tilasta ja ajankohtaisista asioista.

- Raportoitiin kesän kalastus- ja rapukuulumiset.
- Todettiin sinilevätilanteen olleen tänä kesänä hyvä.
- Muta- tms. irtoaines järvessä lisääntynyt, mikä tekee vedestä sameaa. Lisäksi pyydykset limoittuvat. Tämä on mahdollisesti seurausta tehdyistä suo-ojituksista.
- Alkukesästä järvellä havaittiin pahaa hajua. Aiheuttajaksi paljastui kultaleväkukinta (Chrysophyta)
- Vesikasvillisuuden määrä järvessä on voimakkaasti lisääntynyt. Ulpukan sijasta on nyt paljon lummetta.
- Todettiin, että typpeä ja fosforia ym. ravinteita tulee järveen myös ilmasta merkittäviä määriä ilman, että voimme siihen vaikuttaa.
- Keskusteltiin nk. järviosuuskunnista, jotka toimivat vähän samaan tapaan kuin tieosuuskunnat. Niiden myötä voitaisiin kerätä rahaa järven kunnostustoimenpiteisiin.
- Keskusteltiin kaivoshankkeesta. Maaperästä löydetyt mineraalimäärät (mm. kulta, litium) ovat suhteellisen pieniä, joten ei ehkä ole todennäköistä, että lähitulevaisuudessa Kotkajärven läheisyyteen avataan kaivosta. Tästä ei kuitenkaan kukaan tiedä varmaksi tällä hetkellä. Seurataan tilannetta.
- Keskusteltiin vedenpinnan korkeuden nopeasta vaihtelusta, ja siitä, että voisiko sille tehdä jotain, lähinnä pitää vedenpinta korkeammalla rakentamalla Sahanojaan pato.
- Päätettiin alkaa valmistella järvelle kunnostussuunnitelma. Kunnostushankkeeseen on mahdollista hakea rahoitusta. Omarahoitusta tarvitaan toki myös.
- Vähintään kerran vuodessa otetaan vesinäyte keskeltä järveä, jotta saadaan luotettava aikasarja, jolla voidaan tarvittaessa osoittaa mahdollisen kaivoshankkeen tms. vaikutus järven tilaan.
- Kehotetaan ranta-asukkaita poistamaan lehtipuut rantaviivasta, tai ainakin pudonneet lehdet järvestä.

PÖYTÄKIRJA

1 § Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00.

2 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jukka Haapanen, sihteeriksi Pauliina Palonen ja pöytäkirjantarkastajiksi Helka Lukka ja Maarit Vesikivi, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen. Kokous oli kutsuttu koolle lähettämällä kutsut postitse hyvissä ajoin ennen kokousta.

4 § Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen esityslista sellaisenaan.

5 § Tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2017
Esitettiin yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017. Pauliina Palonen luki tilintarkastajan lausunnon. Ne todettiin asianmukaisiksi ja hyväksyttiin.

6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7 § Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
Esitettiin yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2018, jota täydennetään vuosikokouksen evästysten mukaisesti. Esitettiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2018. Vahvistettiin vuoden 2018 toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio. Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan 15 eurossa ja sen maksamista pyritään hallituksen toimin aktivoimaan.

8 § Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Reijo Lehtonen. Hallituksen varsinaisina jäseninä jatkavat Juha Henttonen, Jonna Nieminen, Olli-Pekka Lukka ja uutena jäsenenä Heli Niemikotka sekä varajäseninä Veikko Ahlstén, Matti Hietala, Raija Niemikotka ja Markku Heikkilä.

9 § Vuoden 2018 toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
Toiminnantarkastajana valittiin jatkamaan Jorma Anttila ja varatoiminnantarkastajana Ari Pakari.

10 § Muut asiat
Kiitokset Niemikotkan väelle tarjoilusta ja kokouspaikasta!

11 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.15.

KOTKAJÄRVEN KEHITTÄMIS-JA SUOJELUYHDISTYKSEN HALLITUS 2018

Puheenjohtaja:
Reijo Lehtonen, p. 040 151 1524
reijo.s.lehtonen@gmail.com
Sääksmäentie 580, 37600 VALKEAKOSKI

Varsinaiset jäsenet:
Juha Henttonen, p. 050 385 5630
jahenttonen@gmail.com

Heli Niemikotka, p. 050 458 5147
heli.niemikotka@gmail.com

Jonna Nieminen, p. 040 7028998
jonna.nieminen@ilmapallokeskus.fi

Olli-Pekka Lukka, p. 040 830 7005
opmagic@gmail.com

Varajäsenet:
Veikko Ahlstén, p. 0400 454 822
korvenvaari@gmail.com

Matti Hietala, p.040 503 7508
matti.hietala@gmail.com

Markku Heikkilä
markku@suomenyrityskuvaus.fi

Raija Niemikotka, p.050 527 2745
info@niemikotka.fi