Kotkajärven kehittämis- ja suojeluyhdistys ry.

YHDISTYKSEN ASIOITA

Kun selaat sivua alemmaksi, löydät
-puheenjohtaja Reijo Lehtosen kesäkirjeen
-vuosikokouksen pöytäkirjan
-hallituksen kokoonpanon ja yhteystiedot

MUISTATHAN MAKSAA JÄSENMAKSUN!

KOTKAJÄRVI ELOKUU 2017 – KESÄÄ ODOTELLESSA?

KOTKAJÄRVEN UUTISET

Onko kulunut kesä ollut niin erikoisen poikkeava? No, siitä voidaan olla montaa mieltä. Yksi mikä minun mielestäni on ollut hyvin poikkeavaa, on se, että säätiedot muuttuvat jatkuvasti. Välillä jo luvataan lämmintä, ei kun taas sateeksi se siitä muuttuukin.

Kesäpäiviä nämä ovat kuitenkin olleet. Onhan kuluva elokuukin ollut lyhyen muistini mukaan melko mukavaa ilmaa. Pitää muistaa, että kesään kuuluu sadettakin. Olisiko se niin mukavaa, jos lämpötila pysyisi pitkään yli 30 asteessa, kuten esimerkiksi Roomassa on tapahtunut. Kyllä siitäkin alkaisi keskustelu, jos olisi vain pelkkää hellettä. Ollaan tyytyväisiä ilmoihin kun, ei niille kuitenkaan mitään voida.

Näilläkin kesäilmoilla on tehty sinilevähavaintoja, vaikka järven veden lämpötila on pysytellyt melko alhaalla. Tämä on meille muistutus siitä, miten tärkeää on jokaisen oma toiminta järvellämme. Alkukesästä jaetun ”Kotkajärvi -taulun” teesit ovat aina kohdallaan. Jätevesihuolto, rantapuusto, pesuaineiden käyttö jne. ovat niitä perusasioita, mistä kerroimme vuosikokouksen kutsun mukana tulleessa taulussa.

Kun nyt taas lähestymme talvea on aika muistuttaa mm. rantojen pusikoitumisen estämisestä. Aivan rantaviivassa olevat lehtipuut olisi hyvä poistaa. Ne pudottavat kaikki lehtensä järveen, mikä taas osaltaan on pitkällä aikavälillä huonontamassa vedenlaatua. Samalla kun rantapuustoa poistaa, avautuu mökin terassilta aina vain paremmat näkymät järvelle.

Vuosikokous 2017

Vuosikokous pidettiin 8.7.2017 Niemikotkassa. Varsinaisten vuosikokousasioiden lisäksi kokouksessa keskusteltiin uudistuneesta jätevesiasetuksesta, miten se koskee ranta-asutusta. Tästä asiasta saamme lisätietoa 26.82017 Venetsialaisessa illassamme. Kutsu on tämä kirjeen mukana.

Kertokaa edelleen omista havainnoistanne, onko suo-ojitukset mielestänne vaikuttaneet järven veden laatuun. Ilmoitelkaa havainnoistanne suoraan kotisivuille, niin saamme sitä kautta hyvää palaute seurantaa mahdollisista muutoksista.

Vuosikokouksessa keskustelimme myös järven veden laadun seurannan lisäämisestä. Tulemme tekemään entistä enemmän omakohtaista ja ostopalveluna hankittavaa seurantaa sekä ilmoittamaan tuloksista kotisivuillamme.

Kotisivuillemme odotamme myös aina kaikenlaisia havaintoja järveltämme, mielellään kuvien kera. Esimerkiksi joutsenien pesinnästä, lintujen reviiritaisteluista olisi mukava saada havaintoja. Kalajutut on aina tervetulleita, kaikkia kiinnostavia. Kuinka kalaa ja rapuja on tullut? Onko kuha- ja siikakanta vahvistunut? Vieläkö järvessämme on muikkuja? Onko kukaan saanut yhtään ankeriasta?

Valokuvia odotamme edelleen kotisivuillemme. Kuvia voi lähetellä kotisivuillemme osoitteeseen opmagic@gmail.com. Osa kuvista julkaistaan mahdollisesti myös jonkinlaisena painotuotteena, esim. postikorttina tai kalenterina. Osallistuja luovuttaa siis yhdistykselle kaikki oikeudet kuvien käyttöön, jotta voimme niitä sitten julkaista.

Jäsenmaksu

Vuosikokouksessa päätettiin pitää vuoden 2017 vuosimaksu edelleen edellisten vuosien tasolla eli 15 euroa. Liitteenä on jäsenmaksun maksukaavake.

Jäsenmaksulla katamme edelleen järven veden tutkimusta ja suojelutyötä, jotta järven arvo virkistys- ja hyötykäytössä säilyisi mahdollisimman hyvänä. Onhan Kotkajärveä kautta aikojen pidetty erittäin kirkasvetisenä järvenä, josta olemme olleet ja olemme erittäin ylpeitä. Sen sellaisena säilyttämiseksi tarvitsemme kuitenkin yhä kaikkien yhteistä panosta.

Ilmoitelkaa sihteerillemme mahdollisista yhteystietojen muutoksista sekä sähköpostiosoitteista. Sähköposteilla saamme nopean tiedottamisen.

VUOSIKOKOUS 2017

Lauantaina 8.7. pidetyn vuosikokouksen pöytäkirja alla.

Kotkajärven kehittämis- ja suojeluyhdistys ry
VUOSIKOKOUS 2017
Aika: 8.7.2017 klo 11
Paikka: Niemikotka, Niemikotkantie 348, Kotkajärvi

YLEISKESKUSTELU

Pahoittelut siitä, että järvikoulu peruuntui Heli ja Karri Jutilan ilmoitettua olevansa estyneitä saapumasta vuosikokoukseen.

Ennen varsinaista vuosikokousta käytiin vapaata keskustelua Kotkajärven tilasta ja muista ajankohtaisista asioista:
- Reijo Lehtonen kertoi ns. uudesta jätevesiasetuksesta: 100 m sääntö, määräaika 31.10.2019, ikävapautus (syntynyt ennen 9.3.1943)
- Kysyttäessä suurin osa kokoukseen osallistujista ilmoitti, että he ovat järjestäneet jätevesiasiat kuntoon. Käytössä on umpisäiliöitä, pienpuhdistamoita ja imeytyskenttiä.
- Lisäneuvoja jätevesiasioissa: Lauri Sillantie, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys
- Juha Henttonen raportoi Pitkänsillansuon ojitushankkeen vaiheet keskittyen pitkän ajan ojavesinäytteiden analysointiin. Pahin näyttää olevan ohitettu v. 2015 alkutalvesta suoritetun ojitushankkeen järveä kuormittavassa fosfori-, typpi- ja kiintoainekuormituksessa. Jatkossa keskitytään järviveden tilan seurantaan. Jokamiehen testi sinilevän havaitsemiseksi valmistumassa (Turun Yliopisto)
- Uusi Kotkajärvi-juliste jaossa
- Järviveden puhdistus käyttövedeksi- caset Kotkajärvi.fi- kotisivuille
- Venetsialaisia vietetään Niemikotkassa 26.8. klo 16 alkaen, ilotulitus klo 20-21

Kokousväen antamia ajatuksia toimintasuunnitelmaan 2017:
- Järviveden mittauksia jatkettava vuosittain, jotta saadaan näyttöhistoriaa mahdollisen Lata-ahonsuon koillispuolisen kultakaivoshankkeen (Kotka 1- varaus, Geologinen tutkimuskeskus) toteutumisen vaikutuksesta Kotkajärven veden laatuun.
- Ranta-asukkaille esitetään opetettavaksi järven näkymäsyvyyden mittauksen periaate
- Älä niitä vesiruttoa! Kotisivuille ohjeita rannan kasvillisuuden poistamisesta.
- Rantapusikoiden raivaamista tehostettava!
- Veden korkeus vaihtelee yllättävän nopeasti. Voidaanko laskuojan alkupäähän rakentaa pato? Hallitus selvittää lupaprosessin.

PÖYTÄKIRJA

1 § Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.45

2 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajan valinta
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jukka Haapanen, sihteeriksi Juha Henttonen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Juha Kulmanen ja Ritva Haapanen, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen. Kokous oli kutsuttu koolle lähettämällä kutsut postitse hyvissä ajoin ennen kokousta. Kokouksen osallistujien lista on liitteenä.

4 § Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouskutsun yhteydessä jaettu esityslista.

5 § Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto vuodelta 2016
Esitettiin yhdistyksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016. Reijo Lehtonen luki Jorma Anttilan laatiman toiminnantarkastuskertomuksen. Kaikki edellä mainitut hyväksyttiin.

6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
Hyväksyttiin menettely, että toimintasuunnitelma vuodelle 2017 laaditaan tämän vuosikokouksen evästysten mukaisesti. Esitettiin budjetti vuodelle 2017. Jäsenmaksu päätettiin säilyttää entisenä eli 15 Eur per henkilö ja sen suorittamista pyritään hallituksen toimin aktivoimaan.

8 § Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Reijo Lehtonen. Hallituksen varsinaisina jäseninä jatkavat Juha Henttonen, Pia Niemikotka, Jonna Nieminen ja Olli-Pekka Lukka sekä varajäseninä Veikko Ahlsten, Matti Hietala, Raija Niemikotka ja uutena Markku Heikkilä.

9 § Vuoden 2017 toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
Toiminnantarkastajana valittiin jatkamaan Jorma Anttila ja varalla Ari Pakari.

10 § Muut asiat
Kysyttiin Kalastusseuran ja Suojeluyhdistyksen yhdistämisen mahdollisuutta (Kalevi Luhtakallio). Riittää, että hallituksissa on samoja henkilöitä (Matti Hietala). Hallitus harkitkoon (Jukka Haapanen).

Kiitokset kaikille vapaaehtoistyöstä Kotkajärven hyvinvoinnin parantamiseksi. Kiitokset myös Niemikotkan väelle tarjoilusta ja kokouspaikasta.

11 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.45

KOTKAJÄRVEN KEHITTÄMIS-JA SUOJELUYHDISTYKSEN HALLITUS 2017

Puheenjohtaja:
Reijo Lehtonen, p. 040 335 5519
reijo.lehtonen@valkeakoski.fi
Sääksmäentie 580, 37600 VALKEAKOSKI

Varsinaiset jäsenet:
Juha Henttonen, p. 050 385 5630
jahenttonen@gmail.com

Pia Niemikotka, p. 050 525 1368
pia.niemikotka@linnan.fi

Jonna Nieminen, p. 040 7028998
jonna.nieminen@ilmapallokeskus.fi

Olli-Pekka Lukka, p. 040 830 7005
opmagic@gmail.com

Varajäsenet:
Veikko Ahlstén, p. 0400 454 822
korvenvaari@gmail.com

Matti Hietala, p.040 503 7508
matti.hietala@gmail.com

Markku Heikkilä
markku@suomenyrityskuvaus.fi

Raija Niemikotka, p.050 527 2745
info@niemikotka.fi