Kotkajärven tila

Happimittausten tulokset

Reijo mittasi happipitoisuuksia maaliskuun lopulla. Oheisessa taulukossa lukemat nyt ja vuonna 2019. Maallikon silmin ei mitään hälyttävää, mutta pyydetään vielä mielipide ekspertiltä.

Linkki tuloksiin (vaatii Excel-ohjelman)

Varo sinilevää!

Vaikka Kotkajärvessä sinilevä ei ilmeisimmin ole vaarallista lajia, kannattaa havaintoihin suhtautua aina varovaisuudella. Mitä tahansa sinilevää sisältävää vettä pitää kavahtaa; sitä ei pidä antaa esimerkiksi lemmikkien juoda tai löylyvetenä käyttää. Tarkempia ohjeita löydät tästä linkistä, joka vie THL:n sivulle.

Vesikasvien poistosta

Alla pari hyödyllistä linkkiä siitä, mitä vesikasveja kannattaa mökkirannasta poistaa ja mitkä taas ovat hyödyllisiä kasveja.

Pro Agrian luettelo kuvineen
Viranomaistietoa

Toimenpiteet järvellä

Saimme ELY-keskuksen myöntämän Manner-Suomen kehittämisohjelman tuen avulla valmiiksi KVVY Tutkimus Oy:n laatiman Kotkajärven tila ja kuormituksen peruskartoituksen sekä toimenpiteet järven hyvän tilan ylläpitämiseksi. Tutkimusraportti on 50-sivuinen, hyvin perusteellinen selvitys. Se on tutkimustulosten pohjalta laadittu järven peruskartoitus ja siltä pohjalta on hahmoteltu toimenpiteet järven parhaaksi. Raportti löytyy kokonaisuudessaan tästä linkistä.

Juurakoiden poistoa kokeiltiin

Järvenpäänlahdella tehtiin 11- 13.10. lumpeen ja ulpukan juuriston koepoisto. Tarkemmat tiedot hankkeesta löytyvät tämän linkin takaa. Hankkeeseen saatiin Ely-keskuksen rahoitusavustusta ja rahan saamisen edellytyksenä oli, että töitä tehdään myös talkoovoimin.

Juurakon poiston toteuttajaksi oli valittu Kaislapojat Oy, jonka edustaja Asmo Paloniitty kauhoi pohjasta tavaraa pinnalle hurjan näköisellä laitteellaan.

Pohjasta nousi ikävän näköistä tavaraa: etenkin ulpukan juuret olivat keltaisia ja pahimmillaan ranteenvahvuisia putkia, joista lähti mustia versoja.

Soutuveneet täyttyivät nopeasti, kun juurakkopaakkuja nosteltiin kyytiin.

Nurmen Ari nosteli sitten kauhalla juurakot rannalle kärryihin ja läjitti ne kauas järvestä.

Mitä teemme järven hyväksi?

Saimme ELY-keskuksen myöntämän Manner-Suomen kehittämisohjelman tuen avulla valmiiksi KVVY Tutkimus Oy:n laatiman Kotkajärven tila ja kuormituksen peruskartoituksen sekä toimenpiteet järven hyvän tilan ylläpitämiseksi. Tutkimusraportti on 50-sivuinen, hyvin perusteellinen selvitys. Se on tutkimustulosten pohjalta laadittu järven peruskartoitus ja siltä pohjalta on hahmoteltu toimenpiteet järven parhaaksi. Raportti löytyy kokonaisuudessaan tästä linkistä.

Jatkamme vielä saman saamamme tuen turvin retkeilypolun Kotkajärvi – Pirttikosken koulu kunnostusta ja merkitsemistä tämän kesän kuluessa.

Toinen saamamme avustus oli Hämeen elinkeino, -liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämä 7 402,50 euroa valtion talousarvion momenteilta 351061 (Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen), 38057623 (Vesiensuojelun tehostamisohjelma).

Tuen turvin suoritetaan kesän lopulla syyskuussa Järvenpäänlahden itäsuunnan puolella vesikasvillisuuden jyrsintää. Vesikasvillisuuden jyrsintä suoritetaan ulkopuolisen urakoitsijan toimesta ja kaikki jyrsitty kasvillisuus pyritään keräämään pois maalle kompostoitavaksi.

Hyväksyttävät kokonaiskustannukset hankkeen toteutusaikana ovat enintään 14 805,00 euroa. Kokonaiskustannuksiin hyväksyttävät toimenpiteet ovat Kotkajärven niittoon/juurakoiden jyrsintään liittyvät kustannukset sisältäen talkootyön.

Tietoa jätevesiasetuksesta

Tällä sivulla on koottuna linkkejä uudesta jätevesiasetuksesta. Ennen linkkejä muutama fakta:

- 31.10.2019 pitäisi pohjavesi- ja ranta-alueilla hoitaa jätevesiasiat kuntoon. Käytännössä esimerkiksi kaikki Kotkajärven mökit kuuluvat asetuksen piiriin. Katso vaaleanpunaisella merkitty alue: tästä. (katso vasempaan yläreunaan: hae paikannimellä, kirjoita Kotkajärvi) Hämeenlinnassa sovelletaan 500 metrin etäisyyttä vesistöstä eli tulkinta on jopa tavanomaista tiukempi.

- ns. ikävapautus ei koske vapaa-ajan asuntoja

- nyrkkisääntö: jos jätevesiä tuottavassa rakennuksessa ei ole vettä käyttäviä laitteita (esimerkiksi suihku, lämminvesivaraaja tai pesukone), katsotaan veden käyttö vähäiseksi, eikä varsinaista jätevesijärjestelmää tarvita. Riittää, että vedet johdetaan hallitusti maaperään. Myös pieni vesipumppu sallitaan Hämeenlinnan kaupungin tulkinnan mukaan. Kuivakäymälä tai wc:n umpisäiliö kuuluu myös tähän ryhmään.

- Jos ranta-alueella olevaan kiinteistoon tulee vesi koneellisesti (isommilla pumpuilla), siellä on vettä käyttäviä laitteita tai vesivessa, tulee jätevesien käsittelyyn olla järeämmät laitteistot (alla linkkejä ja esimerkkejä).

- Oli tilanteesi mikä tahansa, jo nyt pitäisi mökeillä olla kirjallinen suunnitelma, jossa on esitelty kyseisen kiinteistön jätevesisuunnitelma. Tästä linkistä voit tulostaa ja täyttää suunnitelman ja sujauttaa sen piirongin laatikkoon talteen. Älä lannistu, lomake on byrokraattinen ja osin vaikea täyttää, mutta maalaisjärjellä laadittu arvio riittää.

- Saat henkilökohtaista neuvontaa! Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen asiantuntija Laura Virtanen on luvannut olla käytettävissä. (laura.virtanen@kvvy.fi) Koeta kuitenkin selvittää oma tilanteesi ensin omin päin ja käänny Lauran puoleen vasta tosi hädässä, muuten hukkuu tutkijaparka viesteihin.

Ja sitten linkkeihin. Pitääkö minun uudistaa jätevesijärjestelmäni?

Ympäristöhallinto
KVVY

Mökkien jätevedet (yleinen esitys): KVVY

Hämeenlinnan määryksiä tarkemmin: Tästä linkistä

Lainsäädäntö ja käytännöt: Tästä linkistä

Happimittausten tulokset

Maanantaina 1.4.2019 tehtiin Kotkajärvellä happimittaukset. Lammin biologisen aseman alustavan analyysin mukaan tilanne on hyvä, eikä mitään hälyttävää löytynyt. Mittaukset tehtiin kahdesta syvänteestä siten, että happi-ja lämpötilat mitattiin 10 metrin syvyydestä alkaen pintaan metrin välein. Tässä linkki lopullisiin tuloksiin (pdf-tiedosto).

Elokuun 2018 tutkimustulokset

Hämeenlinnan kaupungin ympäristöasiantuntijan Heli Jutilan mukaan Kotkajärven tila on tyydyttävä. Viimeksi elokuussa tehtyjen tutkimusten mukaan suurta huolta ei tällä hetkellä ole, mutta järven tilan pitäminen nykyiselläänkin vaatii huolellisuutta ja meidän kaikkien panosta asiaan.

Sinilevätilanne oli viime kesänä melko hyvä. Alkukesällä järvellä havaittiin pahaa hajua, jonka aiheuttajaksi paljastui kultaleväkukinta.

Muta tai muu irtoaines on järvessä lisääntynyt, mikä tekee vedestä sameaa. Lisäksi pyydykset limoittuvat. Tämä on mahdollisesti seurausta tehdyistä suo-ojituksista. Vesikasvillisuuden määrä järvessä on voimakkaasti lisääntynyt.

Alla tarkemmat tutkimustulokset.

Kotkajärvi - kotijärvemme

Kunnostustarpeita Suomen järvissä aiheuttavat rehevöityminen, mataloituminen ja umpeenkasvu. Merkittävin ihmisen toiminnasta peräisin oleva Kotkajärveä kuormittava tekijä on asutuksen jätevedet. Valuma-alueen metsistä ja soilta tulee luonnonkuormitusta, jota talouskäyttö lisää. Järven terveydenhoito on yksinkertaista, edullista ja tuloksellista ja me kaikki voimme omalta osaltamme osallistua siihen.

Me Kotkajärvellä:

- Emme päästä pesuaineita järveen

- Emme johda saunavesiä järveen

- Emme päästä lannoitusaineita tai muita kemikaaleja järveen

- Huolehdimme jätteiden ja jätevesien käsittelystä

- Emme aja moottoriveneillä

- Karsimme harkinnan mukaan lehtipuita rantaviivasta

- Kunnioitamme luonnonrauhaa ja ympäristöä.